Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Bank yolbaşçylary bilen göni aragatnaşyk

Gadyrly Müşderiler!

Egerde Siziň bank hyzmatlary, müşderilere hyzmat edilişi ýa-da bank bolümleriniň işleriniň alyp barylyşy barada nägilelikleriňiz, soraglaryňyz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, we Siz bu barada gös-göni Bankyň Ýolbaşçysyna ýüzlenmek isleýän bolsaňyz.

Göni aragatnaşygy ulanyp bilersiňiz! Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Dowamy...

Bankomatlaryň salgylary

Ady Salgysy Iş wagty
"Bank-24" Aşgabat ş., Asudalyk köç. 22, Magtymguly Pyragynyň ýadigärliginiň golaýynda Gije-gündiz
"Bank-24" Aşgabat ş., Garaşsyzlyk köç. 32, Daşaryykdysadybank jaýynyň ýanynda Gije-gündiz

Dowamy...

Soraga jogap

  • Şahsy adamlar üçin daşary ýurt walýuta hasaby açmagyň tertibi

  • Şahsy we edara görnüşindäki taraplary karzlaşdyrmagyň tertibi

  • Millikart plastik kartlaryny hyzmat etmegiň tertibi we şertleri

  • Dowamy...