Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Ady Salgysy Iş wagty
"Bank-24" Aşgabat ş., Asudalyk köç. 22, Magtymguly Pyragynyň ýadigärliginiň golaýynda Gije-gündiz
"Bank-24" Aşgabat ş., Garaşsyzlyk köç. 32, Daşaryykdysadybank jaýynyň ýanynda Gije-gündiz
Bankomat Aşgabat ş., Garaşsyzlyk köç. 32, Daşaryykdysadybank jaýynyň içinde Iş wagty
"Oguzkent" myhmanhanasy Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan ş. 231 Gije-gündiz
"Ýyldyz" myhmanhanasy Aşgabat ş., Bagtyýarlyk köç. 17 Gije-gündiz
"Berkarar" Söwda Merkezi Aşgabat ş., Atatürk şaýoly Iş wagty
"Ýimpaş" Söwda Merkezi Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly Iş wagty
"Garaşsyzlyga 15 ýyl" Söwda Merkezi Aşgabat ş., Oguzhan şaýoly Iş wagty
Howa menzili, 2-nji Halkara terminaly ş. Aşgabat Gije-gündiz
"Hazyna" myhmanhanasy Awaza Milli syýahatçylyk zolagy Gije-gündiz
"Awaza" Söwda Merkezi Awaza Milli syýahatçylyk zolagy Iş wagty
Bankyň şahamçasy Türkmenbaşy ş., Bahry-Hazar köç., № 17 Bina Gije-gündiz
Bina ТМCELL «Sumbar»(magazinyň öňünde) Aşgabat ş., A. Niýazow jaý 104 iş wagty
Baş bina МТС (8 mkr) Aşgabat ş., A. Niýazow jaý 85 iş wagty
Bina ТМCELL (30 mkr) Aşgabat ş. Magtymguly şaýoly, 144 iş wagty
Altyn Asyr marketing merkezi Aşgabat ş. Görogly, 77 iş wagty
Türkmenbaşy şäheriniň AEROPORDY Türkmenbaşy ş., Balkan welaýaty Gije-gündiz
DEIK Türkmentelekomyň tehniki binasy ş.Aşgabat Iş wagty
Halkara Türkmen-Türk unwersiteti ş.Aşgabat Iş wagty
“Şirin nygmatlary” konditer önümleri dukany Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan şaýoly Iş wagty
“LAÇYN” myhmanhanasy Aşgabat ş. Iş wagty
Telekeçiler Birleşmesiniň sowda merkezi Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýoly Iş wagty