Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda nagt we nagt däl milli pula fiziki şahsa satylýan nagyt däl daşary ýurt pulunyň hasabyna, fiziki şahsyň SWIFT töleg ulgamynyň üsti bilen özüniň ýa-da maşgala agzalarynyň biriniň daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna okuw we ýaşaýyş tölegleri amala aşyryp bilersiňiz.