Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Awaza şahamça täze bina göçdi

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän Awaza şahamçasynyň täze bina göçendigini habar berýäris! Indi Biziň müşderilerimiz Bankyň hyzmatlary üçin şu salgy boýunça hem ýüz tutup bilerler.

Salgysy: Balkan welaýatynyň, Türkmenbaşy şäheri, Bahry – hazar köçesi bina- №17 .

Tel: 2-58-17, 2-21-47