Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Size täze önümçilikleri, maýa goýum taslamalaryny hem-de bar bolan önümçilikleri giňeltmegi maliýeleşdirmek maksady bilen karz serişdelerini hödürleýär!

Göterim möçberi: ýyllyk 7% , 

Möhleti: 10 ýyla çenli

Karz almak üçin ýüz tutmalaryňyzy we resminamalaryňyzy  “Online” tertipde bankyň resmi web-saýtynyň  www.tfeb.gov.tm hem-de  elektron poçtanyň üsti bilen amala aşyryp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: Baş bank: 40-61-23, 40-61-24,  40-61-50, 40-61-46

Biziň salgymyz: Aşgabat ş. Garaşsyzlyk şaýoly 32 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Aşgabat şäher şahamçasy: 21-99-82, 21-99-83, 21-99-84 Biziň salgymyz: 10 ýyl Abadançylyk, 160

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasy: 800 243-2-12-87; 800 243-2-58-86 

Biziň salgymyz: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Arkadag şaýoly köçesi 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.