Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Bankynyň Audit we Ýyllyk hasabatlary şu ýerden göçürip bilersiňiz...

 

 

Ýyl Audit hasabaty Ýyllyk hasabaty
2017 ýuklemek RU
ýuklemek EN

 
2016 ýuklemek RU
ýuklemek EN

 
2015 ýuklemek RU
ýuklemek EN

 
2014 ýuklemek RU
ýuklemek EN

 
2013 ýuklemek RU
ýuklemek EN

 
2012 ýuklemek RU
ýuklemek EN
ýuklemek TM
ýuklemek RU
ýuklemek EN
ýuklemek TM
2011 ýuklemek RU
ýuklemek EN
ýuklemek RU
ýuklemek EN
ýuklemek TM
2010 ýuklemek RU
ýuklemek EN
2009 ýuklemek RU
ýuklemek TM