Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

“Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran 942 belgili karary esasynda  

Size aşakdaky ýeňillikli karzlary hödürleýär:

 

Ýyllyk 1% göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete

  • oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýan ekskowatorlary hem-de buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin;

 

Ýyllyk 5 % göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete

  • maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin.

 

Öz işewürligiňizi Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen hyzmatdaşlykda ösdüriň!

Salgysy: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 32,

Теl.: 40-64-14, 40-64-16, 40-64-17, 40-64-18, 40-64-19, 40-64-20,

40-64-21, 40-64-27, 40-64-28, 40-64-29, 40-64-30, 40-64-31

Gije-gündiz: 40-60-08

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.tfeb.gov.tm