Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Tomus! Dynç alyş we syýahat döwri!

MasterCard we VISA kartynyň mümkinçiliklerini ulanmak üçin - iň amatly wagt!

  • Myhmanhanalarda ýer we uçar peteklerini belläp bilersiňiz;
  • Bütin dünýäde söwda merkezlerde we dükanlarda harytlary satyn alyp bilersiňiz;
  • Siz nirede bolsaňyz hem bankomatlaryň üsti bilen nagt pullary alyp bilersiňiz;
  • Internetiň üsti bilen harytlary we hyzmatlary toläp bilersiňiz;

Aragatnaşyk maglumatlar:Bölüm:
Habar berýän gulluk
Kabinet:
Habar berýän gulluk
Telefon:
+993(12)40-60-50