Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

​​​​​«Owerdraft» bank karty boýunça nagt däl görnüşinde ýyllyk 12 göterim 1 ýyla çenli möhlet bilen berilýär. «Owerdraft» karty diňe aýlyk karty Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan berlen müşderilere berilýär. Karz serişdesi Bank kart hasaplaryna geçirilýän aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, kömek pullarynyň, talyp haklarynyň üç essesinden geçmeýän möçberde «Owerdraft» karta geçirilýär.

Owerdraft karzynyň ulanylan möçberi her aýda deň paýlarda gaýtarylýar.

Bank ulgamyna sanly tehnalogiýalaryny giňden ornaşdyrmak, bank hyzmatlarynyň hilini  ýokarlandyrmak, hyzmatynyň täze, döwrebap görnüşlerini döretmek, harajatlaryň we sarp edilýän gymmatly wagty tygşytlamak maksady bilen, bank tarapyndan müşderileriň karz almallary üçin ýüztutmalaryny hem-de resminamalaryny “Online” tertipde www.tfeb.gov.tm bankyň resmi web sahypasyna ýüklemek bilen bankyň karz bermek bölüminiň Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. elektron poçtalarynyň üsti bilen amala aşyrylýar.