Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

​​​​​

  1. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda okaýan fiziki şahslara ýa-da olaryň ýakyn garyndaşlaryna okuwyň we umumy ýaşaýyş jaýynyň töleglerini nagt däl görnüşinde tölemek üçin:
  • Karzyň berlen aýynda esasy bergini tölemezlik şerti bilen, 1 raýatyň zamun durmagynda ýa-da girew, kärhanalaryň zamunçylygynda – ýyllyk 5 göterim bilen tölenýän okuw döwrüniň möhletine laýyklykda 10 000 manada çenli berilýär.

 

  1. Türkmenistanyň ýörite orta okuw jaýlarynda we okuw merkezlerinde dürli ugurlar, ýagny daşary ýurt dillerini öwrenmek, buhgalter hasaby, iş ýörediş, kompýuter sowatlylygy ugurlary boýunça okamak üçin fiziki şahslara ýa-da olaryň ýakyn garyndaşlaryna; 6 ýaşdan ýokary çagalary mental matematika we daşary ýurt dilleri okuwlarda okatmak üçin olaryň ýakyn garyndaşlaryna okuwyň  tölegini nagt däl görnüşinde tölemek üçin:
  • Karzyň berlen aýynda esasy bergini tölemezlik şerti bilen, 1 raýatyň zamun durmagynda ýa-da girew, kärhanalaryň zamunçylygynda – ýyllyk 5 göterim bilen 10 000 manada çenli 2 ýyla çenli möhlet bilen berilýär.

 

Bank ulgamyna sanly tehnalogiýalaryny giňden ornaşdyrmak, bank hyzmatlarynyň hilini  ýokarlandyrmak, hyzmatynyň täze, döwrebap görnüşlerini döretmek, harajatlaryň we sarp edilýän gymmatly wagty tygşytlamak maksady bilen, bank tarapyndan müşderileriň karz almallary üçin ýüztutmalaryny hem-de resminamalaryny “Online” tertipde www.tfeb.gov.tm bankyň resmi web sahypasyna ýüklemek bilen bankyň karz bermek bölüminiň Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. elektron poçtalarynyň üsti bilen amala aşyrylýar.