Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Bankyň tarifleri

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky boýunça amala aşyrýan hyzmatlaryna 

alynýan ýygymlarynyň adaty

NYRHLARY

Dowamy...

Soraga jogap

  • Şahsy adamlar üçin daşary ýurt walýuta hasaby açmagyň tertibi

  • Şahsy we edara görnüşindäki taraplary karzlaşdyrmagyň tertibi

  • Millikart plastik kartlaryny hyzmat etmegiň tertibi we şertleri

  • Dowamy...