Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

          Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary aşakda görkezilen salgydan 09:00-dan 17:00 çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:

+993 12 40 60 02;  +993 12 40 64 41

Biziň salgymyz: Türkmenistan, 744036

Aşgabat ş. Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32