Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Gadyrly Müşderiler!

Egerde Siziň bank hyzmatlary, müşderilere hyzmat edilişi ýa-da bank bolümleriniň işleriniň alyp barylyşy barada nägilelikleriňiz, soraglaryňyz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, we Siz bu barada gös-göni Bankyň Ýolbaşçysyna ýüzlenmek isleýän bolsaňyz.

Göni aragatnaşygy ulanyp bilersiňiz! Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Biz Siz tarapyndan gelen maglumatlaryň gizlinligini saklamaklygy we bu jedelli ýagdaýy çözmeklik üçin Sizden gelen talaplaryň iň amatly teklipler bilen we iň ýakyn wagtda ýerine ýetiriljekdigini kepillendirýäris.

Edilen talaplara operatiw seretmeklik we jogap gaýtarmaklyk üçin Öz habaryňyzda aşakdaky maglumatlaryňyzy görkezmegiňizi haýyş edýäris:

  • Familiýaňyz, Adyňyz
  • Kontakt maglumatlaryňyz (Siz bilen habarlaşmak üçin)
  • Ýüz tutmagyňyzyň sebäbi