Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

 

Gurnalan edaranyň ady

Gurnalan ýeriniň salgysy

*Bellik

TDDYIB bankyn icinde

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Iş wagty

TDDYIB bank24

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Gije-gündiz

TDDYIB bank24

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Gije-gündiz

TDDYIB bank24

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Gije-gündiz

"Şirin nygmatlary" konditer önümleri üçin niýetlenen söwda merkezi

Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly

Gije-gündiz

"Laçyn" myhmanhanasy

Aşgabat  şäheri, Bitarap Türkmenistan-şaýoly, № 589

Gije-gündiz

Garaşsyzlyk 15 ýyl Söwda merkezi

Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi №41

Iş wagty

Bank-24, köç. Asudalyk 22

Aşgabat şäheri, Asudalyk köçesi, №22

Iş wagty

Bank-24, köç. Asudalyk 22

Aşgabat şäheri, Asudalyk köçesi, №22

 

"Hazyna" myhmanhanasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

"Hazar" myhmanhanasy, Şahamça

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

"Berkarar" söwda merkezi

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Iş wagty

"Ýyldyz" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk köçesi 2002/5, №17

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Garşy alyş merkezi

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Garşy alyş merkezi

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

"Hazar" myhmanhanasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Iş wagty

"Awaza" söwda merkezi

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Iş wagty

"Ak Altyn" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri, deržinskiý köç

Iş wagty

Söwda-senagat edarasy

Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýoly

Iş wagty

"Jeyhun" myhmanhana Lebap ş

Lebat wel.

Gije-gündiz

Mary ş. aeroporty

Mary şäheriniň aeroporty

Gije-gündiz

"DEIK Türkmentelekomyň" tehniki binasy

Aşgabat şäheri, Seýidi köçesi, №10а

Iş wagty

"Aşgabat" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri 2002

Gije-gündiz

MTS  baş binasy

Aşgabat şäheri hudaýberdiýew

Iş wagty

Daşoguz ş. Aeroporty

Daşoguz şäheriniň aeroporty

Gije-gündiz

"Grand Türkmen" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri, Magtymguly-şaýoly, №144

Gije-gündiz

TDDYB-nyň ş. Türkmenbaşy şahamçasynyň edara binasy

Türkmenbaşy ş.
k. Bahry Hazar 17

Gije-gündiz

"Altyn Asyr" Sumbar (tmcell)

Aşgabat şäheri Oguzhan köç

Iş wagty

"Altyn Asyr" söwda merkezi

Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, №77

Gije-gündiz

"Altyn Asyr" 30 mkrn (tmcell)

Aşgabat şäheri, 30-nji mkrn., Magtymguly-şaýoly, №144

Iş wagty

"Hazar" myhmanhanasynda, Şahamça

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

"Oguzkent" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri Bitarap şayoly

Gije-gündiz

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

"Olimpiýa" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Gije-gündiz

"Sport" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri, 10-ýyl Abadançylyk köçesi

Gije-gündiz

"Nusaý" myhmanhanasy

Aşgabat şäheri Türkmenbaşy şa-ýoly

Gije-gündiz

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

Türgenler şaherçesi - Goşmaça şäherçe (JAÝ)6

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

Aşgabat s. Halkara howa menzili

Aşgabat şäheriniň täze gurlan "Howa meňzilinde"

Gije-gündiz

Aşgabat Ýalkymy söwda merkezi

Aşgabat şäheriniň "Aşgabadyň ýalkymy" Söwda merkezi

Iş wagty

Halkara ylmy okuw merkezi

Aşgabat şäheriniň Arçabil ş. (1970)

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Ýapyk bina tennis toplumy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi – Başa-baş söweş

Başa-baş söweş sungaty (spor toplumy)

Iş wagty

TDDYIB bankyn icinde

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Kiçi türgenleşik binasy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türkmenbaşy ş Deňiz we derýa portynyň geçelgesi

Balkan wel. Türkmenbaşy şäher

Gije-gündiz

Türkmenbaşy ş Deňiz we derýa portynyň geçelgesi

Balkan wel. Türkmenbaşy şäher

Gije-gündiz

Türkmenbaşy ş Deňiz we derýa portynyň geçelgesi

Balkan wel. Türkmenbaşy şäher

Gije-gündiz

Sport şäherjigi  - Işewürlik merkezi

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýoly

Iş wagty

Türgenler şaherçesi – Bank Şahamça

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi – Bank Şahamça

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Olimpia Suw Toplumy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Baş naharhana

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Baş naharhana

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

"Watanchy" myhmanhana

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

Sport şäherjigi – Başa-baş söweş

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Goşmaça şäherçe (JAÝ)2

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Goşmaça şäherçe (JAÝ)5

Türgenler şäherçesi - goşmaça şäherçe

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Olimpiýa Stadiony

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Olimpiýa Stadiony

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

"Merdana" myhmanhana

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

Sport şäherjigi  - Olimpia Suw Toplumy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Ýapyk bina tennis toplumy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Welotrek binasy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Ýapyk bina ýenil atletika toplumy /Bowling arenasy /Küşt arenasy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Restoran

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Restoran

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Halkara ýaýlym Beriş we Metbugat merkezi

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Goşmaça şäherçe (JAÝ)4

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

TDDYIB bank24

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, №32

Gije-gündiz

Türgenler şaherçesi - Baş naharhana

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türgenler şaherçesi - Baş naharhana

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Buzly köşk

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Buzly köşk

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Uly türgenleşik binasy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Welotrek binasy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Sport şäherjigi  - Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy

Aşgabat şäheriniň Sport şäherçesi

Iş wagty

Türkmenabat s. Halkara howa menzili

Lebat wel.

Gije-gündiz

Türkmenabat s. Halkara howa menzili

Lebat wel.

Gije-gündiz

"Arçabil" myhmanhanasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz

Türkmenbaşy ş Deňiz we derýa porty

Balkan wel. Deňiz we derýa portynyň geçelgesi

Gije-gündiz

Türkmenbaşy ş Deňiz we derýa porty

Balkan wel. Deňiz we derýa portynyň geçelgesi

Gije-gündiz

"Tolkun" myhmanhanasy

Awaza milli syýahatçylyk zolagy

Gije-gündiz