Türkmenistanyň Döwlet Daşary
Ykdysady Iş Banky

 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşderilerine daşary ýurt puly we ýol çekleri (pullaryň esasy görnüşleri boýunça) bilen pul çalşyş amallarynyň giň sanawyny hödürleýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hyzmatlary şu aşakdakylary öz içine alýar:

  • Bank tarapyndan daşary ýurt puluny täjirçilik hökümetinden satyn almak we satmak amallary
  • Daşary ýurt döwletiniň pul belgisini şol daşary ýurt döwletiniň pul belgilerine bölmek
  • Bir daşary döwletiniň daşary ýurt puluny başga daşary ýurt döwletiniň daşary ýurt puluna satmak
  • Daşary ýurt döwletleriniň pul belgileriniň hakykylygyny barlamak

Amallar daşary ýurt pulunyň esasy görnüşinde geçirilýär, hyzmatlar we nyrhlar Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda hereket edýär.

Walýuta Hasaplaýjy
Netije: